Powrót

Stałe Urządzenia
Gaśnicze Aerozolowe

Idea

SUG Aerozolowe stanowią nową generację bardzo efektywnych środków i urządzeń stosowanych do gaszenia wszystkich grup pożarowych A, B, C i F. Ich skuteczność gaśnicza została potwierdzona wieloma certyfikatami polskich i zagranicznych jednostek certyfikujących. Badania wykazały, że aerozolowe środki gaśnicze są przyjazne dla człowieka oraz środowiska.


Mechanizm gaszenia polega na przerwaniu łańcucha reakcji spalania poprzez związanie wolnych rodników palenia związkami powstałymi z przetworzenia ciała stałego w aerozol gaśniczy. Sole nieorganiczne rozdrobnione do wielkości nanocząstek (<100 nm) wiążą rodniki przez co pożar zostaje natychmiast wyhamowany.
Korzyści