FirePro - Stałe Urządzenia Gaśnicze

FPC, czyli środek aerozolotwórczy zastosowany w generatorach aerozolu

składa się z występujących w naturze soli potasu.

 

W generatorach aerozolu nie stosuje się materiałów pirotechnicznych.

 

Generatory aerozolu gaśniczego są stosowane:

  • w pomieszczeniach ruchu elektrycznego (m.in. stacjach trafo) pozwalając tym samym na gaszenie urządzeń elektrycznych pod napięciem,
  • w pomieszczeniach infrastruktury kolejowej (m.in. nastawni kolejowych),
  • w kontenerach,
  • i wszędzie tam, gdzie najważniejszym argumentem wyboru środka gaśniczego jest jego skuteczność gaśnicza, ochrona środowiska i łatwość aplikacji.
FirePro Ekologia

System gaszenia aerozolem FirePro

wykorzystują najnowszą generację opatentowanego środka aerozolotwórczego FPC, który po aktywacji jest przetwarzany w szybko rozprzestrzeniający się, wysoce wydajny i bezpieczny skondensowany aerozol gaśniczy, a skuteczność gaszenia została potwierdzona certyfikatem CNBOP-PIB.

 

Przyjazna środowisku i wolna od HFC technologia zapewnia bezpieczne użytkowanie niezależnie od wchodzących ograniczeń w stosowaniu F-gazów.

FirePro linia produktowa

Rodzaje generatorów

Oznaczenia najczęściej stosowanych generatorów, rodzaje obudów i pojemność ładunku aerozolowego w jakie są wyposażone:

 

Model Obudowa Pojemność ładunku Karta katalogowa
FP20SE cylindryczna 0,02kg pobierz
FP40S cylindryczna 0,04kg pobierz
FP80S cylindryczna 0,08kg pobierz
FP100S cylindryczna 0,10kg pobierz
FP200S cylindryczna 0,20kg pobierz
FP500S cylindryczna 0,50kg pobierz
FP1200S skrzynkowa 1,20kg pobierz
FP2000S skrzynkowa 2,00kg pobierz
FP3000S skrzynkowa 3,00kg pobierz
FP4200S skrzynkowa 4,20kg pobierz
FP5700S skrzynkowa 5,70kg pobierz
Pobierz katalog produktów FirePro
ATEX, EX logo FirePro

Generatory SUG do stref wybuchowych

ATEX 1/2

Model Obudowa Pojemność ładunku Karta katalogowa
FP100T(2G-EX) cylindryczna ATEX 0,10kg pobierz
FP200T(2G-EX) cylindryczna ATEX 0,20kg pobierz
FP500T(2G-EX) cylindryczna ATEX 0,50kg pobierz

 

ATEX 0

Model Obudowa Pojemność ładunku Karta katalogowa
FP100EX cylindryczna ATEX 0,10kg pobierz
FP200EX cylindryczna ATEX 0,20kg pobierz
FP500EX cylindryczna ATEX 0,50kg pobierz
FP1200EX skrzynkowa ATEX 1,20kg pobierz
FP2000EX skrzynkowa ATEX 2,00kg pobierz
FP3000EX skrzynkowa ATEX 3,00kg pobierz
FP4200EX skrzynkowa ATEX 4,20kg pobierz
FP5700EX skrzynkowa ATEX 5,70kg pobierz
Generator aerozolu gaśniczego

SUG-Aerozolowe

stanowią nową generację bardzo efektywnych urządzeń gaśniczych stosowanych do tłumienia pożaru metodą wypełnienia przestrzeni wygenerowanym środkiem aerozolowym. Badania wykazały, że aerozolowe środki gaśnicze są przyjazne dla człowieka i środowiska.

 

Nie uszkadzają podzespołów elektroniki, ponieważ zgodnie z deklaracją producenta są dielektrykami, a w wyniku przeprowadzonych testów, udowodniono brak wpływu cząstek skondensowanego aerozolu gaśniczego FirePro na badane układy elektroniczne.

aerozol gaśniczy odcina dostęp tlenu

Technologia FirePro

opiera się na zahamowaniu chemicznej reakcji łańcuchowej w źródle ognia, bez potrzeby wyparcia tlenu z pomieszczenia, co pozwala na bezpieczne przeprowadzenie gaszenia bez potrzeby ewakuacji personelu przed przystąpieniem do akcji gaśniczej.

 

Do gaszenie nie jest używana woda, ani gazy niebezpieczne dla człowieka, środowiska oraz zwierząt.

Grupy pożarowe

Aerozole gaśnicze

spełniają wymogi polskich norm PN-EN 15276-1:2019 i PN-EN 15276-2:2019, a dzięki swojej uniwersalności i właściwościom można stosować je do gaszenia – co zostało potwierdzone certyfikatami uznanych na całym świecie instytucji badawczych – pożarów niżej wymienionych grup pożarowych:

 

    • A,B,C oraz F (wg EN2)

 

  • A,B oraz C (wg NFPA10

Oznacza to, że zestawy gaśnicze aerozolowe FirePro są skuteczne również do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

Gaszenie baterii linowo jonowych

Gaszenie baterii litowo-jonowych (Li-Ion)

Dzięki właściwościom aerozolu gaśniczego odpowiednio dobrane stężenie tego środka gaśniczego umożliwia skuteczne gaszenie pożaru baterii linowo jonowych.

 

Potwierdza to między innymi posiadany certyfikat KIWA, dotyczący skuteczności gaszenia w przypadku pożaru baterii litowo-jonowych.

Gaszenie baterii Li-ion jest możliwe i skuteczne.

Obejrzyj w serwisie Youtube jak wygląda gaszenie baterii Li-Ion
FirePro logo

FirePro

To założony w 1993 roku, aktualnie wiodący, producent technologii gaszenia w oparciu o przyjazne dla środowiska generatory aerozolu gaśniczego.

 

Główna siedziba i produkcja znajduje się na Cyprze, na terenie Unii Europejskiej. FirePro Systems posiada globalną sieć dystrybucji obejmującą ponad 110 krajów na wszystkich kontynentach.

 

W marcu 2023 roku została częścią brytyjskiej grupy Halma.

Odwiedź stronę www.firepro.com
Gaszenie urządzeń elektrycznych

Gaszenie urządzeń elektrycznych

Technologia gaszenie skondensowanym aerozolem gaśniczym pozwala na skuteczne i szybkie gaszenie urządzeń elektrycznych takich jak transformatory w stacjach elektroenergetycznych.

 

Gaszenie transformatorów

i innych urządzeń elektrycznych jest możliwe także pod napięciem, ponieważ wykorzystywany środek gaśniczy jest dielektrykiem, czyli nie przewodzi prądu elektrycznego.

 

Gaszenie stacji trafo

 

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Co to jest aerozol gaśniczy?

Aerozol gaśniczy to nanocząstka soli nieorganicznych znajdująca się w ośrodku rozpraszającym jakim jest powietrze. Aerozole posiadają bardzo duży stopień dyspersji, przez co układ koloidalny powoduje, że mieszanina jest homogeniczna, jednak nie na poziomie pojedynczych cząstek. Dzięki temu mechanizmowi środki aerozolowe stosowane w nowoczesnych urządzeniach gaśniczych są pozbawione wad urządzeń proszkowych, pozostawiając jedynie niewielki prawie niezauważalny osad zupełnie obojętny dla środowiska, urządzeń i ludzi.

Na czym polega gaszenie aerozolami?

Gaszenie aerozolami polega na przerwaniu procesu spalania. Przyjmuje się, że mechanizm działania aerozolu gaśniczego związany jest z inhibicją reakcji spalania.

Czy aerozol gaśniczy jest bezpieczny dla człowieka?

Tak ,ponieważ jego działanie polega na szybko zachodzących reakcjach pomiędzy atomami i częściami niestabilnych molekuł mających miejsce w płomieniu podczas spalania. Końcowymi stabilnymi produktami reakcji rodników są między innymi dwutlenek węgla (CO2) i woda (H2O). Preparat aerozolotwórczy wystawiony na działanie otaczającego powietrza, w miejscach, gdzie urządzenia zostało projektowo umieszczone, nie powoduje zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska. Posiadają atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH wydany przez Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego.

Czy aerozol gaśniczy jest bezpieczny dla środowiska?

Tak, stałe urządzenia gaśnicze są bezpieczne dla środowiska. Nie zawierają HFC i zawierają sole potasowe. Posiadają atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH wydany przez Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego.

Czy generator aerozolu to urządzenie pirotechniczne?

Nie. W generatorach aerozolu gaśniczego nie występują materiały pirotechniczne.

Czy aerozol jest żrący?

Aerozol gaśniczy nie posiada odczynu zasadowego ani kwaśnego ponieważ nie jest roztworem. Ja środek gaśniczy nie jest żrący, a do usunięcia zanieczyszczeń pyłowych po gaszeniu pożaru wystarczy odkurzyć dane pomieszczenie.

Co można gasić aerozolem gaśniczym?

Aerozol gaśniczy FirePro można stosować do gaszenia pożarów z grup pożarowych: A (materiałów stałych, tj. drewno, papier, tkaniny), B (cieczy oraz materiałów stałych topiących się, tj. tworzyw sztucznych, paliw, olejów), C (gazów palnych, tj. metanu, propanu, acetyleny, wodoru), F (tłuszczy i olejów w urządzeniach kuchennych).

Czy aerozol gaśniczy ugasi pożar akumulatorów litowo-jonowych (li-ion)?

Tak, aerozole gaśnicze FirePro gaszą pożar akumulatorów litowo-jonowych. Potwierdza to wydany certyfikat KIWA.

Jak często trzeba przeprowadzać konserwacje systemów opartych o SUG-A?

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA konserwację należy przeprowadzać nie rzadziej niż co roku, chyba że projektant systemu zaleci inaczej ze względu na warunki w których zostały zainstalowane generatory. Konserwację mogą przeprowadzać osoby, które posiadają imienny certyfikat do montażu, obsługi oraz konserwacji wydany przez producenta. Warunkiem prawidłowego działania Generatora Aerozolu Gaśniczego jest przeprowadzanie wymaganych, corocznych przeglądów konserwacyjnych przez autoryzowany serwis posiadający aktualny certyfikat Dystrybutora.

Gdzie są produkowane generatory FirePro?

Generatory FirePro są produkowane przez firmę FirePro Systems w Unii Europejskiej, na Cyprze.

Czym gasić w strefach wybuchowych?

Aerozolem gaśniczym można gasić w strefach wybuchowych. Występują specjalne wersje generatorów FirePro w obudowach ATEX dla stref wybuchowych 0, 1 oraz 2. Są to modele FP100T(2G-EX), FP200T(2G-EX), FP200T(2G-EX) dla stref 1 oraz 2. A modele FP100EX, FP200EX, F500EX, FP1200EX, FP2000EX, FP3000EX, FP4200EX, FP5700EX są przeznaczone do instalacji w strefach Atex 0.

Czy możliwe jest gaszenie urządzeń elektrycznych?

Aerozolem gaśniczym FirePro można gasić urządzenia elektryczne, stacje trafo oraz zasilania budynków. Również urządzenia będące pod napięciem, ponieważ aerozol gaśniczy jest dielektrykiem.
background_kropki

Certyfikaty

FirePro logo

background_kropki

Jesteś zainteresowany urządzeniami FirePro?

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny, projektu lub wyceny serwisu.

Dział systemów wykrywania i gaszenia pożaru:

    [dynamichidden page-title "CF7_get_post_var key='title'"]