Co to jest łączność radiowa?

Łączność radiowa to komunikowanie osób przy użyciu urządzeń wykorzystujących fale radiowe.

Co jest radiotelefon?

Radiotelefon to urządzenie służące do bezprzewodowej, dwukierunkowej komunikacji głosowej pomiędzy dwoma osobami lub w grupie osób, wykorzystujące fale radiowe.

Jakie są rodzaje radiotelefonów?

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje radiotelefonów: - radiotelefon przenośny (zwany też ręcznym lub nasobnym) – stosowany do pracy w terenie, zasilany z akumulatora stanowiącego jego wyposażenie; - radiotelefon przewoźny (zwany też mobilnym) – montowany w pojazdach, wymagający podłączenia do źródła zasilania; - radiotelefon stacjonarny (zwany też bazowym) – montowany na obiekcie, wymagający podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania.

Kto najczęściej korzysta z radiotelefonów?

Ze względu, iż radiotelefony stanowią alternatywną metodę komunikacji w sytuacjach krytycznych np. podczas klęsk żywiołowych, są one najczęściej używane przez służby ratownicze i mundurowe. Znajdują też zastosowanie w firmach, gdzie niezbędna jest szybka i niezawodna komunikacja pomiędzy osobami, pracującymi zarówno indywidulnie, jak i w większej grupie. Sprawdzają się one w pracy firm ochroniarskich, transportowych, budowlanych, instalatorskich, geodezyjnych, jak również podczas organizacji imprez plenerowych, koncertów, zawodów sportowych.

Jakie są zalety korzystania z radiotelefonów?

Główne zalety korzystania z radiotelefonów to: - brak opłat za połączenia, - natychmiastowa i niezawodna łączność , bez czasu oczekiwania na połączenie, - możliwość jednoczesnego przekazywania komunikatów większej grupie osób, - możliwość pracy nawet tam, gdzie nie ma zasięgu GSM lub też w sytuacjach, gdy stacje GSM są przeciążone lub uległy zniszczeniu.

Rodzaje akumulatorów w radiotelefonach.

Akumulator dostarcza energię niezbędną do działania radiotelefonu. Akumulatory różnią się rodzajem i wielkością ogniw użytych do ich budowy. Wielkość ogniw decyduje o pojemności tzn. jak długo akumulator może pracować bez doładowania. Pojemność mierzy się w miliamperogodzinach (mAh).Ze względu na rodzaj użytych ogniw stosujemy następnujący podział: a). niklowo-kadmowe(NiCd) Akumulatory NiCd charakteryzują się wysoką trwałością oraz odpornością na działanie niskich temperatur. Wadą jest mała pojemność oraz występowanie efektu pamięciowego. b). niklowo-wodorkowe (NiMH) Akumulatory NiMH charakteryzują się wyższą pojemnością niż NiCd o tych samych wymiarach oraz zmniejszonym efektem pamięciowym. Do ładowania akumulatorów NiMH zalecane jest stosowanie dedykowanych ładowarek. c). Litowo-jonowe (LiIon) Akumulatory LiIon charakteryzują się znacznie wyższą pojemnością niż akumulatory NiCd oraz NiMH o tych samych wymiarach. W tych akumulatorach nie występuje efekt pamięciowy, dzięki czemu mogą być doładowywane w dowolnym momencie bez pogorszenia ich pojemności. Ładowanie może się odbywać tylko w ładowarkach dedykowanych.

Od czego zależy zasięg radiotelefonu?

Zasięg radiotelefonu zależy od: - propagacji (czyli rozchodzenia się fal radiowych), na którą wpływa ukształtowanie terenu, zalesienie i zabudowa, warunki atmosferyczne; każda przeszkoda, jak np. wzniesienie terenu, budynek, drzewo, zmniejsza zasięg, - rodzaju anteny, - zakresu częstotliwości pracy, - mocy nadajnika, - czułości odbiornika, - ilości i rodzaju zakłóceń.

Czy trzeba mieć pozwolenie na używanie radiotelefonów?

Używanie radiotelefonów pracujących w sieciach radiokomunikacji ruchomej lądowej wymaga posiadania pozwolenia radiowego. Pozwolenie radiowe nie jest wymagane z pasma PMR 446Mhz i radiotelefonów PMR.

Kto wydaje pozwolenie radiowe?

Pozwolenie radiowe wydaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Jak uzyskać pozwolenie radiowe?

Pozwolenie radiowe wydawane jest przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). W tym celu należy złożyć wniosek do w/w urzędu zawierający informacje dotyczące m.in.: pełnej nazwy wnioskodawcy, jego adresu, prawnej podstawy działalności oraz warunków wykorzystywania częstotliwości, określonych w art. 146 ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Do wniosku powinien być załączony dowód wniesienia opłaty skarbowej. Szczegółowe informacje, wzory odpowiednich wniosków oraz informacje o wysokości opłat znajdują się na stronie UKE.

Czy są radiotelefony, które można używać radiotelefonów bez pozwolenia?

Bez pozwolenia radiowego można używać radiotelefonów PMR446, pracujących w ogólnodostępnym paśmie częstotliwości 446 MHz. Radiotelefon musi jednak spełniać dodatkowe wymogi: - moc maksymalnie do 500 mW, - fabrycznie zintegrowana z urządzeniem antena, - czas nadawania do 180 sekund.

Jaki zasięg mogą uzyskać radiotelefony PMR446?

Największy zasięg osiągany warunkach z bezpośrednią widocznością pomiędzy użytkownikami (np. pomiędzy szczytami gór) lub na płaskim terenie otwartym (jezioro, pole, łąka). Może on wynieść nawet do 5-8 km. Tam, gdzie występuje rzadka, niska zabudowa będzie to około 1 do 3 km. Najgorsze warunki propagacyjne są miastach, wśród zwartej zabudowy oraz na nierównym lub zalesionym terenie. Tutaj zasięg może być ograniczony nawet do 300-500m.

Czy korzystanie z pozwolenia radiowego jest płatne?

Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości określonych w rezerwacji częstotliwości lub pozwoleniu radiowym uiszcza roczne opłaty zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. z 2017 r., poz. 2407).

Co znaczy CTCSS?

CTCSS to akronim od Continuous Tone-Coded Squelch System, zwany także tonami CTCSS, których jest 38, oznaczający możliwość jednoczesnej komunikacji, na jednym kanale, wielu użytkowników, którzy wzajemnie się nie zakłócają. Komunikacja pomiędzy jest możliwa, gdy ton CTCSS jest ten sam dla tego samego kanału u każdego z użytkowników.

Co znaczy DCS?

DCS to akronim od Digital Code Squelch, zwany także kodami DCS, których jest 107 lub kodami prywatności i pozwala na komunikację bez wzajemnych zakłóceń użytkowników jednego kanału radiowego tak jak to ma miejsce w przypadku tonów CTCSS.

Co znaczy DTMF?

DTMF to akronim od Dual-Tone Multi-Frequency, czyli wybieranie tonowe. Każda cyfra i symbole * oraz # posiadają odpowiednią parę dźwięków o określonej częstotliwości. W radiokomunikacja DTMF wykorzystuje się do wysterowywania radioprzemienników i zestawiania połączeń.

Co znaczy PMR?

PMR to akronim od Private Mobile Radio (pol. Osobisty Radiotelefon Przenośny), zaś 446 to określenie pasma częstotliwości 446 MHz. PMR446 jest to potoczne określenie radiotelefonu cywilnego, pracującego w paśmie o częstotliwości 446 MHz. Można go używać bez żadnych pozwoleń i licencji, nie ponosząc żadnych opłat za użytkowanie. Radiotelefon PMR działa na częstotliwości od 446,003125Mhz do 446,196875 Mhz, nie może mieć odłączanej anteny, jego moc nie może być większa jak 0,5W, a czas nadawania musi być ograniczona sprzętowo do 180 sekund.

Jesteś zainteresowany systemami radiokomunikacji?

Skontaktuj się z nami

    [dynamichidden page-title "CF7_get_post_var key='title'"]