Oferta

Kolej

Aktualności

Dowiedz się o nowinkach

Co oferujemy w branży : Kolej

Zintegrowane systemy bezpieczeństwa

Integracja systemów bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa operacji transportowych na kolei. Umożliwia minimalizowanie strat wynikających z dewastacji taboru oraz infrastruktury kolejowej. Inteligentne oprogramowanie zapewnia analizę i dostęp do danych, a systemy bezpieczeństwa umożliwiają scentralizowanie zarządzania oraz podejmowanie reakcji na sytuacje potencjalnie niebezpieczne.

APLIKACJE

 • Systemy KD, SSWiN, SAP, SUG Aerozolowe (gaszenie) kontenerów automatyki kolejowej, lokalnych centrów sterowania (LCS), budynków liniowych PKP
 • Automatyczne rozpoznawanie, nagrywanie i zapisywanie numerów wagonów (UIC) i kontenerów (BIC)
 • Zliczanie ilości wagonów w pociągu
 • Automatyczny pomiar poziomu paliwa w cysternach
 • Kontrola wagonów i kontenerów za pomocą wideo monitoringu
 • Kontrola odprawy ładunków
 • Monitoring składów kolejowych
 • Monitoring i integracja wag kolejowych
 • Zarządzanie obrazem wideo
 • Rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych
 • Integracja i wizualizacja systemów bezpieczeństwa w obiektach kolejowych
 • Automatyczne informowanie o sytuacjach niebezpiecznych (np. pozostawienie obiektu na torach)
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe komory silnika, pulpitu sterowniczego
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe pojazdów szynowych, w tym przedziałów pasażerskich

Łączność radiowa radiotelefony

Od ponad 20 lat firma Nuuxe-Radioton jest głównym dostawcą urządzeń radiokomunikacyjnych dla spółek PKP, przewoźników kolejowych oraz firm związanych z budową i obsługą infrastruktury kolejowej. Wszystkie oferowane przez nas na rynek kolejowy urządzenia posiadają świadectwo dopuszczenia do eksploatacji UTK (GIK) oraz pozytywne opinie techniczne CNTK lub IK:

Oferta

 • Dostawa sprzętu radiokomunikacyjnego
 • Wykonywanie projektów sieci radiowych
 • Obsługa zagadnień związanych z oficjalnym przydziałem częstotliwości
 • Instalacja urządzeń radiokomunikacyjnych
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych urządzeń

Produkty

Radiotelefony przenośne i przewoźne:

Maxon SL7102 Motorola GP340/GP360 Maxon PM200

Akcesoria do radiotelefonów

akumulatory
W sprawie akcesoriów skontaktuj się z naszym handlowcem: radioton@radioton.pl , tel: 12 393 58 00 w. 104
ładowarki
W sprawie akcesoriów skontaktuj się z naszym handlowcem: radioton@radioton.pl , tel: 12 393 58 00 w. 104
mikrofonogłośniki
W sprawie akcesoriów skontaktuj się z naszym handlowcem: radioton@radioton.pl , tel: 12 393 58 00 w. 104
futerały
W sprawie akcesoriów skontaktuj się z naszym handlowcem: radioton@radioton.pl , tel: 12 393 58 00 w. 104

Referencje

 • Polskie Koleje Państwowe
 • Spółki Grupy PKP
 • Firmy związane z budową i obsługą infrastruktury kolejowej
 • Przewoźnicy kolejowi

Stałe Urządzenia Gaśnicze Aerozolowe

Aerozolowe urządzenia gaśnicze od wielu lat stosowane są w krajowym i zagranicznym transporcie kolejowym, ciesząc się dużym zainteresowaniem i bezawaryjną pracą. Pomagają zabezpieczyć kluczowe urządzania w transporcie kolejowym, zwiększając tym samym bezpieczeństwo ludzi i jakość usług świadczonych przez spółki grupy PKP. Potwierdzeniem tego faktu jest umieszczenie w Standardach Technicznych dla grupy PKP (Tom VII) wytycznych co do projektowania i stosowania aerozolowych generatorów gaśniczych.

Aplikacje

 • Ochrona przeciwpożarowa budynków liniowych PKP
 • Ochrona przeciwpożarowa nastawni
 • Ochrona przeciwpożarowa kontenerów automatyki kolejowej
 • Ochrona przeciwpożarowa przedziałów pasażerskich
 • Ochrona przeciwpożarowa komory silnika
 • Ochrona przeciwpożarowa pulpitu sterowniczego
 • Ochrona przeciwpożarowa rozdzielni elektrycznych

Produkty

generatory serii FP