Bądź na bieżąco
Certyfikowany System Integrujący Urządzenia Przeciwpożarowe DEFENDER

07 styczeń 2020

Certyfikowany System Integrujący Urządzenia Przeciwpożarowe DEFENDER
SIUP DEFENDER to rozwiązanie łączące instalacje i urządzenia technicznego zabezpieczenia budynku (szczególnie w zakresie ochrony przeciwpożarowej) z zaawansowanym oprogramowaniem. Tworzy go jednostka centralna, co najmniej jedno urządzenie obiektowe oraz oprogramowanie. Jest to produkt certyfikowany w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie. SIUP DEFENDER oparty jest na niezawodnej i bezpiecznej strukturze KLIENT - SERWER umożliwiającej definiowanie określonych praw dostępu.

SIUP DEFENDER umożliwia zaawansowaną wizualizację stanu wszystkich elementów zintegrowanych systemów bezpieczeństwa na tle planów obiektu. Jego zaletą jest możliwość dokonania przez upoważnionego operatora (np. przez dowodzącego akcją ratowniczo-gaśniczą) ręcznej zmiany wcześniej zaprogramowanych scenariuszy pożarowych w przypadku nieprzewidywalnych następstw i rozwoju zagrożenia.

Posiada on świadectwo dopuszczenia oraz Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych. Jego wytworzenie jest ściśle nadzorowane oraz dokładnie opisane w dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji.
Powrót do aktualności