Powrót

Dystrybucja

Zintegrowane systemy bezpieczeństwa

Dystrybucja

W zakresie systemów bezpieczeństwa oprócz usługi integracji systemów oferujemy również dostawy sprzętu.

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem firm AxxonSoft, CP PLUS, oraz producentem systemu sieciowej kontroli dostępu NODER, o którym więcej piszemy na stronie noder.pl. W swojej ofercie posiadamy również certyfikowany System Integracji Urządzeń Pożarowych (SIUP) Defender.

Ponieważ naszym priorytetem jest zadowolenie klientów i długotrwała współpraca, służymy Państwu pomocą w zakresie doradztwa produktowego i projektowania. Dostarczamy sprzęt zapewniając jednocześnie pełne wsparcie techniczne oraz pełne wsparcie techniczne oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych urządzeń.


         Noder logo


System Kontroli Dostępu NODER

Architektura systemu

System Kontroli Dostępu NODER działa w oparciu o architekturę klient-serwer. Serwer umożliwia konfigurację, zarządzanie i zapis informacji z rozproszonych w systemie kontrolerów przejść. System można zbudować zarówno w oparciu o kontrolery sieciowe komunikujące się z serwerem poprzez sieć TCP/IP jak również kontrolery RS485, które można rozmieścić na magistrali komunikacyjnej i podłączyć do serwera poprzez nowoczesny sterownik RS485. Długość magistrali do 1000m (nie może przekroczyć 1200m). Do jednego sterownika RS485 można podłączyć nawet do 256 kontrolerów, a w całym systemie nie ma ograniczenia liczby kontrolerów, które może obsłużyć jeden serwer.

Każdy kontroler dostępu jest urządzeniem w pełni autonomicznym. W sterowniku zapisywane są nie tylko informacje o kodach dostępu i ostatnich zdarzeniach, ale również takie informacje jak ograniczenia dotyczące czasu dostępu, wyjątki od zasad dostępu, strefy i inne niezbędne informacje potrzebne do samodzielnej pracy kontrolera. W przypadku braku komunikacji z serwerem kontroler nadal umożliwia dostęp do chronionych pomieszczeń uprawnionym użytkownikom oraz zapis zdarzeń we wbudowanej pamięci. Decyzja o zezwoleniu na dostęp do chronionego pomieszczenia (np. po odczytaniu karty pracownika) podejmowana jest przez sterownik (chyba że ustawiono inaczej), co zapewnia natychmiastową rekcję elementów wykonawczych (np. zwolnienie blokady drzwi). Działanie kontrolera jest niezależne od dostępności i jakości komunikacji z serwerem. Po przywróceniu połączenia z serwerem automatycznie wszystkie zapisane zdarzenia w kontrolerze zostają pobrane przez serwer i zapisane w bazie danych systemu.

Aktualizacje oprogramowania NODER są bezpłatne. Firmware kontrolera może być aktualizowany bez odłączania go od podłączonych urządzeń za pośrednictwem linii komunikacyjnej (RS485 lub Ethernet) z dowolnego klienta SKD NODER (z odpowiednimi uprawnieniami).
Dystrybucja