Oferta

Usługi i handel

Aktualności

Dowiedz się o nowinkach

Co oferujemy w branży : Usługi i handel

Zintegrowane systemy bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo hal magazynowych, zakładów produkcyjnych i sklepów ma ogromne znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu handlu. Prawdopodobieństwo wystąpienia kradzieży lub innego rodzaju zdarzenia jest tutaj wysoce prawdopodobne. Wielomilionowe straty będące często wynikiem pożaru, kradzieży czy uszkodzenia przechowywanego mienia mogą doprowadzić do zatrzymania linii produkcyjnej danego zakładu lub zamknięcia sklepu. Aby zapobiec tego typu zdarzeniom oferujemy Państwu szeroki wachlarz produktów i usług zabezpieczających przed szkodliwymi działaniami z zewnątrz.

APLIKACJE

 • Analiza zachowania klientów – generowanie tzw. map ciepła
 • Zliczanie osób wchodzących i wychodzących
 • Integracja z punktami sprzedaży POS
 • Narzędzia analityczne dla działów marketingu
 • Rozpoznawanie i wyszukiwanie twarzy
 • Zarządzanie i analiza tworzenie się kolejki sklepowej
 • integracja i wizualizacja systemów bezpieczeństwa
 • inteligentne wyszukiwanie nagrań – po rozmiarze czy kolorze obiektu
 • analiza obrazu (np. detekcja wałęsania się, detekcja zbyt długiego przebywania w jednym miejscu)
 • systemy SAP, DSO, Oddymianie, KD, SSWiN, SUG Aerozolowe (gaszenie), okablowanie strukturalne
 • automatyka wentylacji i klimatyzacji HVAC
 • monitoring i rozliczanie mediów, sterowanie oświetleniem, sterowanie żaluzjami
 • zarządzanie obrazem wideo
 • systemy rejestracji czasu pracy RCP, systemy wydawania przepustek
 • rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych i sterowanie wjazdem na parking
 • automatyczne informowanie o sytuacjach niebezpiecznych

Łączność radiowa radiotelefony

Oferujemy niezawodne rozwiązania sieci łączności radiokomunikacyjnej pozwalające na pełną koordynację pracy załogi na halach produkcyjnych, w obiektach handlowych, na parkingach. Stanowią one użyteczne wyposażenie pracowników zajmujących się ochroną.

Oferta

 • Dostawa sprzętu radiokomunikacyjnego:
  • cyfrowych radiotelefonów przenośnych
   i przewoźnych
  • analogowych radiotelefonów przenośnych
   i przewoźnych
  • radiotelefonów PMR
 • Sprzedaż akcesoriów do radiotelefonów
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • Pełne wsparcie techniczne

Produkty

Cyfrowe radiotelefony przenośne i przewoźne

Motorola DP1000 Motorola DM1000 Motorola DP2000 Motorola DM2000

Analogowe radiotelefony przenośne i przewoźne

Maxon SL6000 Maxon SL1000 Maxon PM200 Motorola CP Motorola CM

Radiotelefony PMR446 (organizacja pracy na halach produkcyjnych, w terenie, ochrona)

Maxon S5E Motorola XT420/XT460

Akcesoria do radiotelefonów
W sprawie akcesoriów skontaktuj się z naszym handlowcem: radioton@radioton.pl , tel: 12 393 58 00 w. 104

Stałe Urządzenia Gaśnicze Aerozolowe

Prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru w halach magazynowych jest ogromne i stanowi duże zagrożenie dla przebywających w nich osób i ich mienia. Sięgające często wielu milionów straty finansowe spowodowane wystąpieniem pożaru mogą doprowadzić do wstrzymania produkcji danego zakładu. Dobrze zaprojektowany i wykonany w oparciu o aerozole gaśnicze system gaszenia przyczynia się w znacznej mierze do ograniczenia tych zagrożeń.

Aplikacje

 • Zabezpieczenie regałów wysokiego składowania
 • Zabezpieczenia przestrzeni podsufitowej z utrudnionym dostępem
 • Główne trasy kablowe WLZ
 • Komory stacyjne i przyłączeniowe nN
 • Pomieszczenia z głównymi i pośrednimi rozdzielniami nN
 • Zabezpieczania kotłowni

Produkty

generatory serii AGS-8 generatory serii AGS-11 generatory serii FP