Oferta

Transport medyczny, służba zdrowia, szpitale

Aktualności

Dowiedz się o nowinkach

Co oferujemy w branży : Transport medyczny, służba zdrowia, szpitale

Zintegrowane systemy bezpieczeństwa

Obiekty pomocy medycznej, z racji swojego przeznaczenia, wymagają szczególnej ochrony. Spokój i poczucie bezpieczeństwa pacjentów są tutaj najważniejsze. Aby były możliwe, wskazana jest rzetelna kontrola ruchu osobowego w obiektach medycznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przedmioty niewiadomego pochodzenia, osoby zachowujące się w sposób nienaturalny, mogące powodować zagrożenie dla ludzi oraz stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i technicznego obiektu. W razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych (napad, włamanie, kradzież, pożar, awaria, itp.), konieczne jest podjęcie odpowiednich działań niezbędnych do zabezpieczenia osób i ich mienia. Pomocne są wówczas zintegrowane systemy zabezpieczania obiektów, łączące w sobie monitoring CCTV, inteligentną analizę rejestrowanego obrazu i zabezpieczenia pożarowe.

APLIKACJE

 • Integracja i wizualizacja systemów bezpieczeństwa
 • Zabezpieczenie przed kradzieżą aparatury medycznej
 • Monitoring pacjentów
 • Analiza obrazu (np. pozostawienie obiektu, detekcja wałęsania się)
 • Systemy SAP, DSO, Oddymianie, KD, SSWiN, SUG Aerozolowe (gaszenie), okablowanie strukturalne
 • Automatyka wentylacji i klimatyzacji HVAC
 • Monitoring i rozliczanie mediów, sterowanie oświetleniem, sterowanie żaluzjami

Łączność radiowa radiotelefony

Oferujemy zarówno proste jak i rozbudowane funkcjonalnie radiotelefony stanowiące niezbędne wyposażenie pracowników służb medycznych i karetek pogotowia.

Oferta

 • Dostawa sprzętu radiokomunikacyjnego:
  • cyfrowych radiotelefonów przenośnych i przewoźnych
  • analogowych radiotelefonów przenośnych i przewoźnych
 • Sprzedaż akcesoriów do radiotelefonów
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, pełne wsparcie techniczne

Produkty

Cyfrowe radiotelefony przenośne i przewoźne:

Motorola DP1000 Motorola DM1000 Motorola DP2000 Motorola DM2000

Analogowe radiotelefony przenośne i przewoźne

Maxon SL6000 Maxon SL1000 Maxon PM200 Motorola CP Motorola CM Motorola GP340/GP360 Motorola GM340/GP360
Akcesoria do radiotelefonów
W sprawie akcesoriów skontaktuj się z naszym handlowcem: radioton@radioton.pl , tel: 12 393 58 00 w. 104