Oferta

Służby mundurowe

Aktualności

Dowiedz się o nowinkach

Co oferujemy w branży : Służby mundurowe

Zintegrowane systemy bezpieczeństwa

Budynki użytkowane przez służby mundurowe znajdują się w grupie obiektów szczególnie narażonych na niebezpieczeństwa z zewnątrz. Pożar, włamanie do magazynów o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa to tylko niektóre z sytuacji zagrażających życiu ludzi i ich mieniu. Dzięki oferowanym przez nas Zintegrowanym Systemom Bezpieczeństwa jesteśmy w stanie zapobiec takim incydentom. Zakres oferowanych przez nas produktów i usług jest zawsze dostosowywany do indywidualnych potrzeb użytkownika.

APLIKACJE

 • integracja i wizualizacja systemów bezpieczeństwa
 • analiza obrazu (np. detekcja ruchu na terenach zewnętrznych, detekcja przekroczenia wirtualnego muru, itp.)
 • systemy SAP, DSO, Oddymianie, KD, SSWiN, SUG Aerozolowe (gaszenie), okablowanie strukturalne
 • automatyka wentylacji i klimatyzacji HVAC
 • monitoring i rozliczanie mediów, sterowanie oświetleniem, sterowanie żaluzjami
 • zarządzanie obrazem wideo
 • systemy rejestracji czasu pracy RCP, systemy wydawania przepustek
 • rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych i sterowanie wjazdem na parking
 • automatyczne informowanie o sytuacjach niebezpiecznych

Łączność radiowa radiotelefony

Oferujemy zarówno proste jak i rozbudowane funkcjonalnie radiotelefony pracujące w trybie cyfrowym lub analogowym , stanowiące niezbędne wyposażenie pracowników służb mundurowych: Straży Pożarnych, Policji, Straży Miejskich, Straży Granicznej.

Oferta

 • Dostawa sprzętu radiokomunikacyjnego:
  • cyfrowych radiotelefonów przenośnych
   i przewoźnych
  • analogowych radiotelefonów przenośnych
   i przewoźnych
  • radiotelefonów PMR
 • Sprzedaż akcesoriów do radiotelefonów
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • Pełne wsparcie techniczne

Produkty

Cyfrowe radiotelefony przenośne i przewoźne

Motorola DP4000 Motorola DM4000

Analogowe radiotelefony przenośne i przewoźne

Maxon SL7000 Maxon SL6000 Maxon PM200 Motorola GP340/GP360 Motorola GM340/GP360
Akcesoria do radiotelefonów
W sprawie akcesoriów skontaktuj się z naszym handlowcem: radioton@radioton.pl , tel: 12 393 58 00 w. 104

Stałe Urządzenia Gaśnicze Aerozolowe

W budynkach użytkowanych przez służby mundurowe pożar stanowi duże zagrożenia dla życia ludzi i mienia. Dzięki naszym urządzeniom i wieloletniej praktyce w tego typu obiektach zwiększamy stopień bezpieczeństwa na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego oraz w późniejszej eksploatacji. Zakres oferowanych przez nas usług projektowych oraz serwisowych jest zawsze dostosowywany do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Aplikacje

 • Zabezpieczenie magazynów z bronią i amunicją
 • Zabezpieczenie regałów wysokiego składowania
 • Zabezpieczenia przestrzeni podsufitowej z utrudnionym dostępem
 • Główne trasy kablowe WLZ
 • Komory stacyjne i przyłączeniowe nN
 • Pomieszczenia z głównymi i pośrednimi rozdzielniami nN
 • Zabezpieczenie Lotniskowych sprężarek powietrza
 • Zabezpieczania kotłowni

Produkty

generatory serii AGS-8 generatory serii AGS-11 generatory serii FP