Oferta

Przemysł

Aktualności

Dowiedz się o nowinkach

Co oferujemy w branży : Przemysł

Zintegrowane systemy bezpieczeństwa

Kluczowym zadaniem poszczególnych gałęzi przemysłu jest zachowanie ciągłości procesu produkcyjnego. Przestoje spowodowane występowaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa osób i mienia powodują ogromne straty finansowe dla przedsiębiorstw i stanowią realne zagrożenie dla pracujących w nich ludzi. To dlatego tak ważne jest prawidłowe zabezpieczenie newralgicznych miejsc procesu technologicznego. Dzięki integracji systemów bezpieczeństwa, które oferujemy, jesteśmy w stanie zidentyfikować i odpowiednio zabezpieczyć te miejsca, a co za tym idzie, trwale wyeliminować zagrożenia występujące w procesach i na liniach przemysłowych oraz usprawnić pracę załogi na halach produkcyjnych, w obiektach przemysłowych czy na parkingach.

APLIKACJE

 • integracja i wizualizacja systemów bezpieczeństwa w obiektach rozproszonych
 • systemy SAP, DSO, Oddymianie, KD, SSWiN, SUG Aerozolowe (gaszenie), okablowanie strukturalne
 • automatyka wentylacji i klimatyzacji HVAC
 • monitoring i rozliczanie mediów, sterowanie oświetleniem, sterowanie żaluzjami
 • monitoring magazynów
 • automatyczne rozpoznawanie, nagrywanie i zapisywanie numerów kontenerów (BIC)
 • zarządzanie obrazem wideo
 • rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych
 • automatyczne informowanie o sytuacjach niebezpiecznych (np. wtargnięcie do wydzielonej strefy niebezpiecznej)
 • integracja wag drogowych i kolejowych
 • zarządzanie kolejką w procesach technologicznych

Łączność radiowa radiotelefony

Oferujemy niezawodne, zarówno proste jak i rozbudowane rozwiązania łączności radiokomunikacyjnej pracujące w trybie cyfrowym lub analogowym, pozwalające na pełną koordynację pracy załogi na halach produkcyjnych, w obiektach przemysłowych, na parkingach. Stanowią one użyteczne wyposażenie pracowników zajmujących się ochroną.

Oferta

 • Dostawa sprzętu radiokomunikacyjnego:
  • cyfrowych radiotelefonów przenośnych
   i przewoźnych
  • analogowych radiotelefonów przenośnych
   i przewoźnych
  • radiotelefonów PMR
 • Sprzedaż akcesoriów do radiotelefonów
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • Pełne wsparcie techniczne

Produkty

Cyfrowe radiotelefony przenośne i przewoźne

Motorola DP1000 Motorola DM1000 Motorola DP2000 Motorola DM2000

Analogowe radiotelefony przenośne i przewoźne

Maxon SL7000 Maxon SL6000 Maxon SL1000 Maxon PM200 Motorola CP Motorola CM Motorola GP340/GP360 Motorola GM340/GP360

Radiotelefony PMR446

Maxon S5E Motorola XT420/XT460
Akcesoria do radiotelefonów
W sprawie akcesoriów skontaktuj się z naszym handlowcem: radioton@radioton.pl , tel: 12 393 58 00 w. 104

Stałe Urządzenia Gaśnicze Aerozolowe

W zakładach przemysłowych kluczowe znaczenie ma zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego. Przestoje spowodowane występowaniem pożarów powodują ogromne straty finansowe dla przedsiębiorstw i stanowią realne zagrożenie dla pracujących w nich ludzi. Dlatego niezmiernie ważne jest prawidłowe zabezpieczenie newralgicznych miejsc procesu technologicznego, szczególnie pod kątem przeciwpożarowym. Potrafimy zidentyfikować i odpowiednio zabezpieczyć te miejsca, dzięki czemu możliwe jest trwałe wyeliminowanie zagrożeń pożarowych występujących w procesach i na liniach przemysłowych.

Aplikacje

 • Komory stacyjne i przyłączeniowe
 • Zabezpieczenie urządzeń na liniach produkcyjnych
 • Zabezpieczenie pomieszczeń ruchu elektrycznego
 • Zabezpieczenie tuneli kablowych
 • Zabezpieczenie pomieszczeń z głównymi i pośrednimi rozdzielniami
 • Zabezpieczenie przepompowni
 • Zabezpieczenie elektrycznych szaf sterowniczych
 • Zabezpieczenie piwnic smarowniczych i hydraulicznych

Produkty

generatory serii AGS-8 generatory serii AGS-11 generatory serii FP