Oferta

Górnictwo

Aktualności

Dowiedz się o nowinkach

Co oferujemy w branży : Górnictwo

Zintegrowane systemy bezpieczeństwa

Zagrożenia jakie niesie za sobą praca na terenach górniczych są ogromne. Możliwość niespodziewanego wybuchu, awarii sprzętu czy nagłego wypadku podczas pracy to tylko niektóre z nich. Bardzo ważne jest zapobieganie tego typu zdarzeniom oraz możliwie szybka reakcja w sytuacji ich zajścia. Zintegrowane Systemy Bezpieczeństwa oparte o inteligentny monitoring przyczyniają się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ludzi pracujących w kopalniach i na terenach zagrożonych wybuchem.

APLIKACJE

 • Rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych pojazdów
 • Rozpoznawanie numerów wagonów
 • Integracja i wizualizacja systemów bezpieczeństwa
 • Analiza obrazu (np. detekcja ruchu na terenach zewnętrznych, detekcja przekroczenia wirtualnego muru, itp.)
 • Automatyczne informowanie o sytuacjach niebezpiecznych
 • Systemy SAP, DSO, Oddymianie, KD, SSWiN, okablowanie strukturalne
 • Stałe Urządzenia Gaśnicze Aerozolowe
 • Automatyka wentylacji i klimatyzacji HVAC
 • Monitoring i rozliczanie mediów, sterowanie oświetleniem, sterowanie żaluzjami
 • Zarządzanie obrazem wideo
 • Systemy rejestracji czasu pracy RCP, systemy wydawania przepustek

Łączność radiowa radiotelefony

Oferujemy niezawodne, zarówno proste jak i rozbudowane rozwiązania łączności radiokomunikacyjnej pracujące w trybie cyfrowym lub analogowym, pozwalające na pełną koordynację pracy w firmach związanych z górnictwem. Dla użytkowników radiotelefonów, pracujących w warunkach zagrożenia wybuchem oferujemy radiotelefony iskrobezpieczne posiadające atest ATEX.

Oferta

 • Dostawa sprzętu radiokomunikacyjnego:
  • cyfrowych radiotelefonów przenośnych i przewoźnych
  • cyfrowych radiotelefonów przenośnych ATEX (do
   użytku w strefach zagrożenia wybuchem)
  • analogowych radiotelefonów przenośnych i przewoźnych
  • radiotelefonów PMR
 • Sprzedaż akcesoriów do radiotelefonów
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • Pełne wsparcie techniczne

Produkty

Cyfrowe radiotelefony przenośne i przewoźne

Motorola DP4000 Motorola DM4000

Cyfrowe radiotelefony przenośne ATEX

Motorola DP4000 ATEX

Analogowe radiotelefony przenośne i przewoźne

Maxon SL7000 Maxon SL6000 Maxon PM200 Motorola GP340/GP360 Motorola GM340/GP360

Radiotelefony PMR446 (kopalnie kruszyw)

Maxon S5E Motorola XT420/XT460
Akcesoria do radiotelefonów
W sprawie akcesoriów skontaktuj się z naszym handlowcem: radioton@radioton.pl , tel: 12 393 58 00 w. 104

Stałe Urządzenia Gaśnicze Aerozolowe

Stosowanie generatorów aerozolowych w górnictwie pozwala na wyeliminowanie zagrożeń pożarowych w miejscach szczególnie narażonych na występowanie tego typu zagrożeń. Przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ludzi pracujących w kopalniach jak również wpływa na bezpostojową pracę urządzeń zabezpieczonych generatorami aerozolu gaśniczego.

Aplikacje

 • Zabezpieczenie nastawni i maszynowni
 • Zabezpieczenie pomieszczeń ruchu elektrycznego
 • Zabezpieczenie tuneli kablowych
 • Zabezpieczenie pomieszczeń z głównymi i pośrednimi rozdzielniami
 • Zabezpieczenie przepompowni
 • Zabezpieczenie elektrycznych szaf sterowniczych
 • Zabezpieczenie piwnic smarowniczych i hydraulicznych

Produkty

generatory serii AGS-8 generatory serii AGS-11 generatory serii FP