Oferta

Energetyka i gazownictwo

Aktualności

Dowiedz się o nowinkach

Co oferujemy w branży : Energetyka i gazownictwo

Zintegrowane systemy bezpieczeństwa

Najważniejszym zadaniem branży energetycznej jest utrzymanie ciągłości w dostarczaniu energii elektrycznej przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom i ich mieniu. Niezmiernie ważne jest wobec tego prawidłowe zabezpieczenie newralgicznych miejsc procesu technologicznego. Integracja systemów bezpieczeństwa pozwala zidentyfikować i odpowiednio zabezpieczyć te miejsca, a co za tym idzie, trwałe wyeliminować zagrożenia występujące w energetyce, jednocześnie optymalizując koszty ochrony w obiektach rozproszonych.

APLIKACJE

 • Systemy KD, SSWiN, SAP, SUG Aerozolowe (gaszenie)
 • Monitoring składów
 • Zarządzanie obrazem wideo
 • Rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych
 • Integracja i wizualizacja systemów bezpieczeństwa w obiektach rozproszonych
 • Automatyczne informowanie o sytuacjach niebezpiecznych (np. wtargnięcie do wydzielonej strefy niebezpiecznej)

Łączność radiowa radiotelefony

Oferujemy niezawodne, zarówno proste jak i rozbudowane rozwiązania łączności radiokomunikacyjnej pracujące w trybie cyfrowym lub analogowym, pozwalające na pełną koordynację pracy w firmach związanych z branżą energetyczną oraz budową sieci elektroenergetycznych. Dla użytkowników radiotelefonów, pracujących w warunkach zagrożenia wybuchem oferujemy radiotelefony iskrobezpieczne posiadające atest ATEX.

Oferta

 • Dostawa sprzętu radiokomunikacyjnego
  • cyfrowych radiotelefonów przenośnych
   i przewoźnych
  • cyfrowych radiotelefonów przenośnych ATEX
   (do użytku w strefach zagrożenia wybuchem)
  • analogowych radiotelefonów przenośnych
   i przewoźnych
  • radiotelefonów PMR
 • Sprzedaż akcesoriów do radiotelefonów
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • Pełne wsparcie techniczne

Produkty

Cyfrowe radiotelefony przenośne i przewoźne

Motorola DP4000 Motorola DM4000

Cyfrowe radiotelefony przenośne ATEX

Motorola DP4000 ATEX

Analogowe radiotelefony przenośne i przewoźne

Maxon SL7000 Maxon SL6000 Maxon PM200 Motorola GP340/GP360 Motorola GM340/GP360

Radiotelefony PMR446 (budowa sieci elektroenergetycznych)

Maxon S5E Motorola XT420/XT460 Moduły Intellect FACE
Akcesoria do radiotelefonów
W sprawie akcesoriów skontaktuj się z naszym handlowcem: radioton@radioton.pl , tel: 12 393 58 00 w. 104

Stałe Urządzenia Gaśnicze Aerozolowe

Kluczowym zadaniem branży energetycznej jest utrzymanie ciągłości w dostarczaniu energii elektrycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i ich mieniu. Przestoje spowodowane występowaniem pożarów powodują ogromne straty finansowe i stanowią realne zagrożenie dla ludzi. Dlatego niezmiernie ważne jest prawidłowe zabezpieczenie newralgicznych miejsc procesu technologicznego, szczególnie pod kątem ochrony przed pożarem. Potrafimy zidentyfikować i odpowiednio zabezpieczyć te miejsca, dzięki czemu możliwe jest trwałe wyeliminowanie zagrożeń pożarowych występujących w przemyśle energetycznym.

Aplikacje

 • Komory stacyjne, przyłączeniowe oraz sprzęgła
 • Zabezpieczenie urządzeń na liniach produkcyjnych
 • Zabezpieczenie pomieszczeń ruchu elektrycznego
 • Zabezpieczenie tuneli kablowych
 • Zabezpieczenie pomieszczeń z głównymi i pośrednimi rozdzielniami
 • Zabezpieczenie przepompowni
 • Zabezpieczenie elektrycznych szaf sterowniczych