Oferta

Budownictwo

Aktualności

Dowiedz się o nowinkach

Co oferujemy w branży : Budownictwo

Zintegrowane systemy bezpieczeństwa

Budynki o wielkiej kubaturze takie jak hale sportowe, centra handlowe, kina, teatry, szkoły, hotele czy restauracje, w których na raz przebywa często kilkaset osób, to obiekty o podwyższonym ryzyku. Jednym z nich jest ogień. Mimo dużej świadomości społeczeństwa o tym żywiole, prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru występuje zawsze. Szkody wynikłe z wystąpienia pożaru to nie tylko straty materialne ale także zagrożenie dla ludzkiego życia. Kolejne niebezpieczeństwa, na które narażeni są ludzie przebywający w budynkach wielkokubaturowych to próby rabunkowe, przejawy wandalizmu oraz najbardziej niebezpieczne ataki terrorystyczne. Z myślą o zwalczaniu tego rodzaju zagrożeń powstały nowoczesne systemy bezpieczeństwa budynków, integrujące monitoring CCTV z zabezpieczeniami pożarowymi oraz kontrolą dostępu i sygnalizacją włamania i napadu. Dzięki nim wszelkie niepożądane działania i zdarzenia mogą zostać wykryte w początkowym stadium.

APLIKACJE

 • Integracja i wizualizacja systemów bezpieczeństwa
 • Analiza obrazu (np. pozostawienie obiektu, detekcja wałęsania się)
 • systemy SAP, DSO, Oddymianie, KD, SSWiN, SUG Aerozolowe (gaszenie), okablowanie strukturalne
 • automatyka wentylacji i klimatyzacji HVAC
 • monitoring i rozliczanie mediów, sterowanie oświetleniem, sterowanie żaluzjami

Łączność radiowa radiotelefony

Oferujemy zarówno proste jak i rozbudowane funkcjonalnie radiotelefony umożliwiające koordynację pracy wszystkich załóg na placach budowy: geodetów, pracowników obsługujących dźwigi i żurawie, sterujących ruchem wahadłowym przy budowie i remontach dróg, przy pracach wysokościowych. Dedykowane dla pracowników firm budowlanych radiotelefony pracujące w paśmie 446 MHz (PMR446) można używać na placach budowy na terenie UE, bez posiadania licencji i zezwoleń.

Oferta

 • Radiotelefony PMR446 (praca w terenie, obsługa dźwigów, ruch wahadłowy)
 • Akcesoria do radiotelefonów
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, pełne wsparcie techniczne

Produkty

Maxon S5E Motorola XT420/XT460

Stałe Urządzenia Gaśnicze Aerozolowe

Pożar stanowi duże zagrożenia dla życia ludzi i mienia w nowoczesnych budynkach. Dzięki naszym urządzeniom i wieloletniej praktyce dajemy Inwestorowi i użytkownikom gwarancję zwiększenia stopnia bezpieczeństwa na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego i późniejszej eksploatacji. Wykrycie i skuteczne ugaszenie pożaru w jego początkowej fazie stanowi o skuteczności ochrony przeciwpożarowej w budynkach.

Aplikacje

 • Główne trasy kablowe WLZ
 • Komory stacyjne i przyłączeniowe nN
 • Serwerownie najemców
 • Pomieszczenia z głównymi i pośrednimi rozdzielniami nN
 • Zabezpieczenia przestrzeni podsufitowej z utrudnionym dostępem
 • Zabezpieczania kotłowni

Produkty

generatory serii AGS-8 generatory serii AGS-11 generatory serii FP