Bądź na bieżąco
Nuuxe wśród Partnerów Schrack Seconet przy organizacji Ogólnopolskich Dni ZSBP!

25 lipiec 2016

Nuuxe wśród Partnerów Schrack Seconet przy organizacji Ogólnopolskich Dni ZSBP!

05 - 06 października 2016

V Jubileuszowa edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego

– Schrack Seconet i Partnerzy.

 

W dniach 05 - 06 października 2016 w Hotelu Windsor w Jachrance odbędzie się kolejna, V edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet i Partnerzy. Formuła charakterystyczna dla tego spotkania – nacisk na merytorykę i pogłębianie wiedzy – zostaną zachowane podobnie jak w latach poprzednich. W ciągu dwóch dni specjalistycznych wykładów połączonych z praktycznymi warsztatami u poszczególnych producentów, uczestnicy będą mieli okazję pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę z zakresu zaawansowanych systemów bezpieczeństwa.

Nadrzędnym celem spotkania jest możliwość zaprezentowania uczestnikom w sposób praktyczny jak systemy bezpieczeństwa funkcjonują we wzajemnej interakcji. Schrack Seconet Polska wraz ze wszystkimi Partnerami V edycji warsztatów zaprezentują przykłady współpracy systemów bezpieczeństwa z układami mechaniki i automatyki budynku.

Najważniejszym punktem tego spotkania będzie prezentacja „na żywo” procedury zadziałania wszystkich, zintegrowanych systemów bezpieczeństwa podczas pożaru. W trakcie pokazu INTEGRACJI zostanie zaprezentowanych kilka scenariuszy, co pozwoli na szczegółowe omówienie poszczególnych zagadnień.

Podczas dwóch dni merytorycznych spotkań z najlepszymi ekspertami w branży słuchacze zapoznają

się z najnowszymi wytycznymi, dotyczącymi projektowania m.in. systemów: SSP, DSO, SUG, BMS, SMS, CCTV, SKD, sterowania wentylacją, oddymianiem i oddzieleniami pożarowymi, a także sieci strukturalnych.

Zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak:

 

  •   certyfikowane sterowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego i urządzeń technicznych budynków,
  •   certyfikowane sterowanie, zasilanie i napędy urządzeń automatyki pożarowej, systemy automatyki i zarządzania budynkiem (BMS),
  •   obsługa codzienna systemów oraz podczas zagrożenia - sposoby eliminacji błędów i optymalizacja procedur obsługi,
  •   systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów (funkcje bezpieczeństwa fail-safe, nadmiarowość i inne),
  •   zdalne zarządzanie systemami bezpieczeństwa,
  •   rozwiązania specjalne detekcji pożaru (detekcja tlenia, liniowa detekcja dymu i temperatury, detekcja płomienia),
  •   zintegrowane systemy SSP i SUG,
  •   procedury sterowania i praktyczne zastosowania aerozolowych systemów gaszenia SUG
  •   projektowanie i realizacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych, integracja z innymi systemami bezpieczeństwa,
  •   podwyższanie bezpieczeństwa pożarowego przy zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań telewizji dozorowej.

 

Swoje referaty wygłoszą wybitni reprezentanci branży zabezpieczeń m.in.: przedstawiciele instytucji badawczych, najlepszych, specjalistycznych uczelni technicznych oraz niezależni specjaliści, zajmujący się problematyką systemów bezpieczeństwa. 

Do współorganizacji jedynego w branży zabezpieczeń szkolenia na tak dużą skalę zostali zaproszeni producenci innych systemów: BELIMO Siłowniki S.A.lider w produkcji napędów klap pożarowych oraz siłowników i zaworów przeznaczonych do instalacji HVAC; Hanwha Techwin Europe, wcześniej Samsung Techwin Europe – część Grupy Samsung, oferująca wydajne i stabilne produkty nadzoru wizyjnego dla takich rynków wertykalnych jak: miasta, banki, transport, handel detaliczny,  zaprojektowane w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb profesjonalnych instalatorów i użytkowników systemów zabezpieczeń elektronicznych; NUUXE RADIOTON Sp. z o. o.– dystrybutor Stałych Urządzeń Gaśniczych Aerozolowych, zaawansowanych systemów PSIM, VMS, a także kontroli dostępu. Profil działalności NUUXE obejmuje ponad 20 lat doświadczeń w projektowaniu, realizacji i serwisie szeroko pojętych systemów bezpieczeństwa; TOMMEX Żebrowscy Spółka Jawnadostawca systemów nagłośnienia estradowego, systemów nagłośnienia obiektów sportowych oraz Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych; WAGO ELWAG  Sp.  z o. o. - dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnych systemów sterowania w przemyśle i automatyce budynkowej, umożliwiających nadzór nad infrastrukturą techniczną instalacji, integrację różnych systemów zarządzania i bezpieczeństwa obiektu. Do końca lipca zostaną zamknięte rozmowy z dwoma kolejnymi Partnerami tegorocznej edycji.

Zarówno w sesji wykładowej, jak i warsztatowej, udział wezmą także przedstawiciele Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX. Przedstawiciele tego niezależnego ośrodka doradców i ekspertów, skupiającego najbardziej doświadczonych i znanych specjalistów w zakresie wytycznych projektowania i stosowania systemów bezpieczeństwa pożarowego w kraju, prowadzić będą niezwykle ciekawe zajęcia teoretyczno-praktyczne. Patronem merytorycznym edycji 2016 jest również Instytut Techniki Budowalnej, prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu zapewnienie jakości polskiego budownictwa oraz ochronę interesów użytkowników obiektów budowlanych. Informacje o wsparciu patronów merytorycznych będą pojawiały się w kolejnych komunikatach prasowych.

Udział w dwudniowych warsztatach zostanie potwierdzony wspólnym certyfikatem, wystawionym przez Schrack Seconet Polska oraz wszystkich Partnerów spotkania. Otrzymanie dokumentu z kompletem podpisów wszystkich producentów uzależnione będzie od udziału uczestnika w poszczególnych sesjach szkolenia.

            Podobnie jak w latach poprzednich merytoryka i edukacyjny charakter spotkania będą sprawą nadrzędną. W części referatów, które wprowadzą uczestników w najnowsze zmiany i wytyczne, dotyczące inteligentnych zabezpieczeń obiektów, nie będą poruszane sprawy marketingowe poszczególnych firm – współorganizatorów szkolenia.    

Informacje bieżące będą zamieszczane na stronie internetowej www.schrack-seconet.pl.

Powrót do aktualności