Powrót

Urządzenia peryferyjne

Sprawdź naszą ofertę

Urządzenia peryferyjne dla Generatorów aerozolu gaśniczego

W celu umożliwienia efektywnego wypełnienia przestrzeni gaszonej środkiem gaśniczym, zapewnienia skuteczności gaśniczej i zgodności z normą moduły kontrolno-sterujące powinny być tak zaprojektowane, by czas rozładowania środka nie przekraczał czasu przyjętego w normie CEN/TR 15276-1.

Należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia niedopasowania wydajności prądowej, w związku z tym nie zaleca się stosowania uniwersalnych modułów sterujących dostarczanych przez producenta systemu SSP.